Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

IELTS – πληροφορίες για το listening και το speaking των εξετάσεων IELTS.

A. Η ακουστική εξέταση του IELTS περιλαμβάνει συνολικά 40 ερωτήσεις. Η διάρκειά της είναι περίπου 30 λεπτά.

Οι 40 ερωτήσεις χωρίζονται σε 4 ασκήσεις, η κάθε μία εκ των οποίων περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις. Τα ακουστικά κείμενα είναι τόσο διάλογοι όσο και μονόλογοι.

Η γκάμα των πιθανών τύπων ερωτήσεων είναι ευρεία και περιλαμβάνει (ενδεικτικά): ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση σημειώσεων / διαγραμμάτων κλπ με μία ή περισσότερες λέξεις, συμπλήρωση προτάσεων και περιλήψεων, ερωτήσεις για τις οποίες απαιτούνται σύντομες απαντήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι υποψήφιοι συνηθισμένοι σε εξετάσεις Αγγλικών που περιλαμβάνουν μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα πρέπει να κάνουν αρκετά listening IELTS για να εξοικειωθούν και με τους υπόλοιπους τύπους ερωτήσεων.

Τα ακουστικά κείμενα στο IELTS παίζονται μία φορά. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντά τις ερωτήσεις καθώς ακούει το ακουστικό κείμενο.

Στο τέλος της ακουστικής εξέτασης του IELTS, δίνεται χρόνος 10 λεπτών στους υποψήφιους να μεταφέρουν τις απαντήσεις τους στο ειδικό Φύλλο Απαντήσεων. Και στο κομμάτι αυτό της εξέτασης απαιτείται ιδιαίτερη αυτοσυγκέντρωση προκειμένου να μεταφερθούν σωστά οι απαντήσεις.

Β. Η προφορική εξέταση του IELTS είναι στην ουσία μία συζήτηση μεταξύ του υποψήφιου και ενός εξεταστή. Διαρκεί 11-14 λεπτά και αποτελείται από 3 μέρη.

Στο πρώτο μέρος των προφορικών του IELTS, υποψήφιος και εξεταστής συστήνονται και στη συνέχεια οι υποψήφιοι απαντούν σε γενικές ερωτήσεις για τους εαυτούς τους, την εργασία/τις σπουδές τους, τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και σε διάφορες άλλες ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος. Αυτό το μέρος διαρκεί 4-5 λεπτά.

Στο δεύτερο μέρος, ο υποψήφιος λαμβάνει μία κάρτα στην οποία αναφέρονται ορισμένα στοιχεία σχετικά με ένα θέμα και καλείται να μιλήσει σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Του δίνεται περίπου ένα λεπτό για να προετοιμαστεί και να κρατήσει κάποιες σημειώσεις – εφόσον το θεωρεί σκόπιμο – πριν αρχίσει να μιλάει για περίπου 1-2 λεπτά. Ο εξεταστής στη συνέχεια κάνει στον υποψήφιο μία ή δύο ερωτήσεις πάνω στο ίδιο θέμα.

Στο τρίτο μέρος ο εξεταστής και ο υποψήφιος κάνουν μία γενική συζήτηση πάνω σε θέμα/θέματα που σχετίζεται/-ονται με το θέμα συζήτησης του δεύτερου μέρους. Η συζήτηση αυτή διαρκεί περίπου 4-5 λεπτά.

Χρήσιμα tips:
1) Η «ποιότητα» των ιδεών του υποψήφιου δεν βαθμολογείται. To IELTS είναι ένα τεστ Αγγλικών και όχι τεστ ευφυΐας ή συνέντευξη εργασίας. Αυτό που μετράει είναι ο υποψήφιος να είναι εντός θέματος και ο λόγος του να έχει συνοχή.
2) Η προφορική εξέταση του IELTS ηχογραφείται. Για πολλούς υποψήφιους αυτό σημαίνει πρόσθετο άγχος. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η ηχογράφηση γίνεται στα πλαίσια διασφάλισης ποιότητας της εξέτασης IELTS. Αυτός που αξιολογείται μέσω της ηχογράφησης είναι ο εξεταστής, όχι ο υποψήφιος.

Περισσότερες πληροφορίες για το IELTS εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου