Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Είμαι 50 ετών. Θέλω να συνεχίσω τα Αγγλικά μου, επειδή μου είναι απαραίτητα στη δουλειά μου, έχω όμως να κάνω Αγγλικά 30 χρόνια. Θα τα καταφέρω;

Είμαι 45 ετών. Θέλω να συνεχίσω τα Αγγλικά μου, επειδή μου είναι απαραίτητα στη δουλειά μου, έχω όμως να κάνω Αγγλικά 25 χρόνια. Θα τα καταφέρω;
Βεβαίως θα τα καταφέρετε!
Η εμπειρία μας, η οποία βασίζεται στην παρατήρηση δεκάδων χιλιάδων ενηλίκων σπουδαστών, έχει δείξει ότι ο υπ' αριθμόν ένα παράγων που συμβάλλει στην επιτυχία είναι το κίνητρο. Όσο πιο άμεση και ορατή είναι η προοπτική της "ανταμοιβής" για την προσπάθεια και το χρόνο που θα αφιερώσετε για να μάθετε Αγγλικά, τόσο πιο ισχυρό είναι το κίνητρο.
Ένας 50άρης που έχει ισχυρό κίνητρο γιατί τα Αγγλικά του χρειάζονται σήμερα, θα έχει πιθανότατα καλύτερη απόδοση από ένα φοιτητή, στον οποίο τα Αγγλικά θα χρειασθούν στο κοντινό μέλλον.
Έχοντας δουλέψει με δεκάδες χιλιάδες ενήλικες, δε διαπιστώσαμε ποτέ στατιστική συσχέτιση της ηλικίας με τις επιδόσεις. Αντίθετα, υπάρχει σίγουρα στατιστική συσχέτιση των επιδόσεων με το συνολικό χρόνο που αφιερώνει ένας σπουδαστής στην παρακολούθηση των μαθημάτων και στη μελέτη. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει κάποιος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχει, και αντιστρόφως.